۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه

معرفی کتاب اشعار محمد رضا محسنی شعر جدید

درباره محمدرضا محسنی نویسنده، شاعر و نقاش معاصر

این مطلب سراسر برگشته شده از تارنمای بازگویی است
امروز در این مطلب کوتاه به معرفی محمدرضا محسنی شاعر، پژوهشگر، نگارگر و نویسنده معاصر ایرانی و آثاری که تاکنون به صورت همگانی در دسترس عموم بوده خواهیم پرداخت. البته این اطلاعات تنها از طریق کتاب ها ، آثار نقاشی ، پژوهشی و مقاله‌ها و در نهایت در اکثر موارد با استناد به تارنمای رسمی محمد رضا محسنی حقیقی به دست آمده و کوشش شده تا گردآوری شود. متاسفانه دسترسی مستقیمی به خود ایشان یا رزومه و… دست‌کم در فضای مجازی وجود ندارد یا ما به آن دست نیافته‌ایم.

محمدرضا محسنی نویسنده کتاب پان ترکیسم

نخستین اثری که در تارنمای وی به آن اشاره شده است کتاب پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان است. این کتاب در سال ۱۳۸۹ پس از ۵ سال کوشش و پژوهش از طریق انتشارات سمرقند و با پیش‌گفتاری از دکتر هوشنگ طالع نماینده ادوار گذشته مجلس به چاپ رسید. در واقع کتاب پان ترکیسم، ایران و آذربایجان را می‌توان از نخستین آثار علمی دانشنامه محور دانست که پس از روشنگری های بزرگی که توسط بزرگانی مانند احمد کسروی تبریزی در گذشته‌های دور انجام شده در دوران معاصر و با در نظر گرفتن نظریه‌های جدیدی که از طرف جبهه و روشن‌اندیشان پان ترکیست در ارتباط با ایران مطرح می‌شود به نگارش در آمده. در واقع نخستین کتاب معتبر در زمینه ی پان ترکیسم زمان حاضر به قلم محمدرضا محسنی در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است و در این زمینه یک کتاب تخصصی و نه دانشگاهی! به شمار می آید. البته بزرگانی چون عنایت الله رضا و دیگر پژوهشگران پیش‌تر به این موضوع پرداخته اند که در کتاب حاظر نیز بارها به این پژوهش ها استناد شده هرچند گرایش کتاب حاظر به دانشنامه های معتبر جهانی بوده است.
کتاب پان ترکیسم اثر محمد رضا محسنی حقیقی
کتاب پان ترکیسم اثر محمد رضا محسنی حقیقی

چاپ دوم کتاب در سال ۱۳۹۲

کتاب مورد اشاره در سال ۱۳۹۲ به چاپ دوم رسید. مشخصات نشر در این سال به این صورت است: ناشر = سمرقند / شمارگان = ۲۰۰۰ – این کتاب گاه مورد توجه رسانه های برون مرزی نیز بوده است. البته طبق معمول هیچ‌گاه نشانه و راه ارتباطی با نویسنده وجود نداشته و موضوع تنها از طرف مجریان و .. مطرح و بازگویی هایی از کتاب انجام شده است.

محسنی شاعر و چاپ مجموعه اشعار

پس از سال ۱۳۹۲ که نوبت چاپ مجدد کتاب پان ترکیسم ایران و آذربایجان بود، تا سال ۱۳۹۳ یعنی یک سال بعد اثری از وی حتی به صورت مقاله یافت نشد. تا اینکه در سال ۱۳۹۳ یک مجموعه اشعار از وی به چاپ رسیده با عنوان اصلی مجموعه اشعار محمدرضا محسنی حقیقی / غزل، قصیده، مثنوی، دوبیتی و قطعه‌ها / چاپ یکم، ویرایش یکم. این مجموعه شامل ۱۲۰ شعر در قالب‌های گوناگون کلاسیک از محمدرضا محسنی حقیقی است و وی را به عنوان یک شاعر معاصر به عرضه آورده. البته همین عنوان چاپ یکم ویرایش یکم نشان از این دارد که شاعر هنوز نیاز به ویرایش اشعار خود داشته است و در چاپ های بعدی ( چه زمانی ؟ ) حتما شاهد تغییراتی در این اشعار خواهیم بود. نکته جالب توجه در این کتاب، محل چاپ کتاب یعنی شهر شیراز است. از این موضوع می‌توان برداشت کرد که با یک شاعر شیرازی و اهل شهر شیراز روبرو هستیم.
به هر صورت با بررسی شماری از این اشعار بارزترین و برجسته ترین نکته‌ای که می‌توان برداشت کرد، این است که شاعر تقریبا در همگی این ۱۲۰ شعر از واژگان پارسی سره بهره برده است! به این معنا که در مجموعه شعر محمدرضا محسنی ، شاعر کوشیده است توانمندی زبان پارسی ( از دید خود وی ) را به نمایش گذارد. به این معنی که با زبان پارسی سره نیز می توان احساسات و مفاهیم گوناگون شاعرانگی را به نمایش گذاشت و چامه سرود. یک نمونه از اشعار که مورد پسند من و احتمالا خود شاعر بوده را در این جا بازگویی می کنیم. آریا و آریاووش تخلص وی در این کتاب است.
نمونه شعر محسنی
ای غرقه‌یِ در غوغا، جان را به چه می‌بازی
عُمرت همه بَرباد است، بر هیچ چه می‌نازی
ای گشته روان‌ات تار، از خواسته گَردی خوار
بیمارِ رَهِ رَشکی، در بند غم آزی
بَدخواه و سیاه و گَس، در واپَسِ پنداری
لیکن لبِ خندان را، بر چهره بپردازی
در وَهم نمی‌گنجد، آن چیز که من خواهم
خرسند نگردم از، آن چیز که می‌سازی
با این نگهِ کوته، سیمرغ نخواهی شد
ای زاغ به این بال‌ات، بی‌چاره‌ی شَه‌بازی
راه‌ات به نَشیب است و در دَره به پروازی
در اوجِ بُلندایم، با من نه تو انبازی
گردیدنِ گیتی را، بر صحنه‌ی هَستی بین
غم‌نامه‌ی آن را ما، کردیم کنون بازی
این جمله پلیدی‌ها، بگرفت ز من یارم
افسرده و بیمارم، دیوانه‌یِ غمازی
با این همه چون صخره، از موج نمی‌لرزم
خَم گشتن‌ام آسان نیست، بر کوه چه می‌تازی
ای آریَهُ‌وش باید، اختر شوی و از سَر
انسانِ درون‌ات را، برتر زِ کَسان سازی- منبع
منبع: مجموعه شعر محمدرضا محسنی ۱۳۹۳: طرح پشت جلد کتاب
مجموعه شعر محمدرضا محسنی طرح جلد نقاشی
مجموعه شعر محمدرضا محسنی طرح جلد نقاشی

مقالات رضا محسنی

  • چهره و اندام شخصیت ها : در سال ۱۳۹۳ پس از چاپ کتاب مجموعه اشعار براساس پست های درج شده در وبسایت رسمی وی، محسنی به انتشار مقالات مشغول بوده است. برای نمونه مقاله ای با عنوان «چهره و اندام شخصیت‌ها در شاه‌نامه، ایلیاد و اودیسه» در همایش «شاه‌نامه‌ی فردوسی و مطالعات هنری» دانشگاه فردوسی مشهد (اردیبهشت ۹۳) در کتابی تحت عنوان «مجموعه مقاله‌های همایش شاه‌نامه‌ی فردوسی مطالعات هنری» از وی به چاپ رسیده است.
  • گویش سیدانی و سیوندی : ویژگی ارگاتیو، صرف اسم و برخی واژگان گویش سیدانی در سنجش با زبان سیوندی – این مقاله در فصل‌نامه‌ی فرهنگی پژوهشی فارس‌شناخت، بنیاد فارس شناسی، دوره‌ی چهارم (میزاث مادی و معنوی فارس ) ، شماره اول، تابستان ۱۳۹۵ با مشخصات درج شده در زیر و با تمرکز روی مردم سیدان و گویش سیدانی به چاپ رسیده شده است. در این فصل‌نامه کوشش شده است تا مطالبی تازه و ماخوذ از مطالعات متاخر در شکل مقالاتی علمی گرد هم آید و به مخاطبان عرضه گردد.
  • پان‌ترکیسم از ادعا تا واقعیت : این مقاله در سال ۱۳۹۷ با عنوان پان ترکیسم در ایران از ادعا تا واقعیت Pan-Turkism: claim and reality در تارنمای آذری ها و تارنمای رسمی وی درج شده است و به مسائل سیاسی و بررسی تازه ترین ادعاها از جانب پان ترکیست ها و بررسی بی طرفانه این ادعاها می پردازد.

آثار نقاشی محمدرضا محسنی

در تارنمای رسمی با بخشی در زیرعنوان آثار برمی‌خوریم که اشاره به نقاشی و به اصلاح خود هنرمند نگارگری بدون سبک! وی دارد. البته آنچه به نظر می‌رسد این است که این نگارگری ها در واقع به صورت تفریحانه انجام می شود. در کل ۲ اثر نقاشی محسنی در تارنمای رسمی وی درج شده است و کار بررسی و نقد و نظر درباره ی این تابلوهای نقاشی را باید به متخصصان و صاحب نظران این عرضه واگذاشت.
این بود یک تحلیل و بررسی از نویسنده و شاعر معاطر کشورمان که در تارنمای بازگویی درج شد. شما نیز در صورتی که اطلاعات تکمیلی در این زمینه دارید برای ما جهت درج در وبسایت بازگویی ارسال کنید.

http://bazguei.ir/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c/

۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

شعر درباره ی گذر عمر از محمد رضا محسنی

يک‌سال دِگَر گذشت از عمر عزيز   ***  درياب و ز خواب غفلت‌ات برپا خيز

اي دوست زِ هَر غم و بَدي دوري جو   ***  از شاديِ بي‌امان نشايد پَرهيز


از مجموعه اشعار محمد رضا محسنی ص 120
برگرفته شده از: یک شعر از محسنی

۱۳۹۴ آبان ۱۵, جمعه

درباره مجموعه اشعار محمد رضا محسنی

این نوشتار برگرفته شده است از: اشعار محمد رضا محسنی از تارنگار وبسایت رسمی

اشعار محمد رضا محسنی


مجموعه اشعار محمد رضا محسنی حقیقی در اسفند سال ۱۳۹۳ به چاپ رسید.
این مجموعه اشعار شامل ۱۲۰ شعر در قالب‌های کلاسیک غزل، قصیده، دوبیتی، رباعی، مثنوی و .. است.

ویژگی‌های اشعار

از ویژگی‌های این مجموعه شعر به‌کارگیری درصد بسیار بالایی از واژگان پارسی و برابرهای فارسی است که نشانی از توان زبان پارسی سره می‌باشد و از این دید امروزه منحصر به فرد است.
این مجموعه اشعار با زیر عنوان ویرایش یکم به چاپ رسیده و در آینده می‌تواند در شعرها بهبود و اصطلاحاتی حاصل گردد.;کتاب شعر محمد رضا محسنی
بخشی از این اشعار در بخش اشعار تارنمای شخصی محمد رضا محسنی حقیقی هم‌رسانی شده است که از این نشانی می‌توانید به آن دسترسی پیدا کنید: اشعار محمد رضا محسنی
تهیه و خرید کتاب نیز از این نشانی امکان پذیر است: خرید مجموعه اشعار محمد رضا محسنی
شماره شابک ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۵۹۴-۶

شعری که در پشت جلد کتاب درج شده

ای غرقه‌یِ در غوغا، جان را به چه می‌بازی /*/ عُمرت همه بَرباد است، بر هیچ چه می‌نازی
ای گشته روان‌ات تار، از خواسته گَردی خوار /*/ بیمارِ رَهِ رَشکی، در بند غم آزی
بَدخواه و سیاه و گَس، در واپَسِ پنداری /*/ لیکن لبِ خندان را، بر چهره بپردازی
در وَهم نمی‌گنجد، آن چیز که من خواهم /*/ خرسند نگردم از، آن چیز که می‌سازی
با این نگهِ کوته، سیمرغ نخواهی شد /*/ ای زاغ به این بال‌ات، بی‌چاره‌ی شَه‌بازی
راه‌ات به نَشیب است و در دَره به پروازی /*/ در اوجِ بُلندایم، با من نه تو انبازی
گردیدنِ گیتی را، بر صحنه‌ی هَستی بین /*/ غم‌نامه‌ی آن را ما، کردیم کنون بازی
این جمله پلیدی‌ها، بگرفت ز من یارم /*/ افسرده و بیمارم، دیوانه‌یِ غمازی
با این همه چون صخره، از موج نمی‌لرزم /*/ خَم گشتن‌ام آسان نیست، بر کوه چه می‌تازی
ای آریَهُ‌وش باید، اختر شوی و از سَر /*/ انسانِ درون‌ات را، برتر زِ کَسان سازی


۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

تیر آرش...

به منِ دل‌شُده گویند چرا شاد نِه‌ای /*/ ساکنِ کُنج خراباتی و آباد نِه‌ای

هر زمان شاد شدم یاد تو آمد به سرم /*/ بانگ بَر زَد که تو از بندِ غم آزاد نه‌ای

تیرِ آرش نه چنین کرد که مژگان تو کرد /*/ تو فُروبَسته به آن مرز افتاد نه‌ای

چشم شیرین تو با تلخی جورت آمیخت /*/ باش خاموش، مگو از چه تو فرهاد نه‌ای

نیست این آن‌چه که خُنیاگر عشق‌ام آموخت /*/ نغمه‌ی شادی ِ آغاز، که سَرداد نه‌ای

آریا راز به بیگانه نگویی بهتر /*/ تویی آن بُغض فروخورده، تو فریاد نه‌ای

از مجموعه اشعار محمد رضا محسنی حقیقی، ص ۳۲


شعر از محمد رضا محسنی حقیقی، از مجموعه اشعار 1393: ص 32

۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

اوج سیمرغ و زاغکان...

گَرچه کوچک مي‌نمايد بالِ سيمُرغ از زمين
قيل و قالِ زاغکان در چشم او باشد همين

اين نگاه زاغ‌ها از کوتَه‌انديشي بُوَد
ديدگاه آن يکي را نيک و ديگرسان ببين
---

از مجموعه اشعار محمد رضا محسنی حقیقی، ص 120

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

در خِرَد کوش...

اَرج دارد باده و مِي، بعد ازاين هُش‌يار باش
بانگِ شب‌هنگام خُم را بشنو و بيدار باش

گر که دانا نيست هم‌خوارت، تو با او مي مخور
در خِرَد کوش و جهان را نقطه‌ي ِپَرگار باش

---
از مجموعه اشعار محمد رضا محسنی حقیقی 1393: ص 121

۱۳۹۴ شهریور ۲۵, چهارشنبه

سیاهی...

از اين‌ سو کِرم‌هايِ لول خورده  /*/  از آن سو، زنده‌هايي هم‌چو مُرده

نگاهِ ديو و اهريمن ز هر سو  /*/  دلِ انسان و پاکان را فِسُردهاز مجموعه شعر محمد رضا محسنی، 1393: ص